Правова інформація

Інформація про платіжну установу «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС»
Найменування платіжної установи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС»
Код 39706018
Місцезнаходження Україна, 03067, місто Київ, вул. Гарматна, будинок 4, поверх 6, офіс 3, 4, 5
Поштова адреса Україна, 03067, місто Київ, вул. Гарматна, будинок 4, поверх 6, офіс 3, 4, 5
Контактний телефон 044 3338234
Адреса електронної пошти info@finexpress.com.ua
Перелік власних веб-сайтів finexpress.com.ua
Режим робочого часу Робочі дні: понеділок — п’ятниця
Робочі години: 9:00–18:00
Години перерви: 13:00–14:00
Вихідні дні: субота, неділя
Операційний час Цілодобово, без вихідних
Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 23 березня 2015 року, запис № 1 070 102 0000 057468.
Перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг Відокремлені підрозділи відсутні
Відомості про осіб, що надають посередницькі послуги платіжній установі Платіжна установа не використовує послуги посередників
Відомості про виконавчий орган платіжної установи Директор: Губіна Оксана Юріївна
У власності директора не знаходяться акції платіжної установи та частки в статутному капіталі товариства.
Наглядова Рада в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» не обиралась.
Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування та відкриття процедури санації Провадження в справі про банкрутство відносно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» не порушувалось, процедури санації не застосовувались.
Відомості про початок ліквідаційної процедури ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» не перебуває в стані припинення. Ліквідаційна процедура відносно платіжної установи не відкривалась.
Структура власності
Станом на 01.01.2024
Станом на 01.01.2023
Станом на 01.01.2022
Станом на 11.06.2021
Станом на 25.10.2022
Ліцензії та інші дозвільні документи
Витяг із Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Витяг з Реєстру платіжної інфраструктури
Участь у платіжних системах
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» є учасником таких платіжних систем
Назва Платіжної системи Платіжна організація Дата внесення відомостей до Реєстру Дані можна перевірити за посиланням
Найменування Місцезнаходження
MASTERCARD* Mastercard International Incorporated Представництво в Україні:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17 / 52А
Сайт представництва:
https://www.mastercard.ua/uk-ua.html
* Участь фінансової установи у платіжній системі забезпечується через банки-еквайри:
 • АТ «ТАСККОМБАНК» (15.12.2017)
 • АТ «АЛЬФА-БАНК» (21.12.2019)
 • ПАТ «ПУМБ» (28.05.2021)
https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/8c01297f1693f449128451a25feaeaf2#339500
VISA** Visa International Service Association Представництво в Україні:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19/21
Представництво в Україні:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19/21
Сайт представництва:
https://www.visa.com.ua
** Участь фінансової установи у платіжній системі забезпечується через банки-еквайри:
 • АТ «ТАСККОМБАНК» (15.12.2017)
 • АТ «АЛЬФА-БАНК» (21.12.2019)
 • ПАТ «ПУМБ» (28.05.2021)
https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/e48247d63984aa482285bee70ff8e2b3
Перелік фінансових послуг
Назва послуги Відомості про дозвільний документ (ліцензію) Порядок (умови) надання послуг
Назва органу, що видав Дата та номер рішення органу Строк дії ліцензії
Переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Національний банк України № 37 від 29.01.2016
№ 21/764-рк від 27.04.2023
безстроково
безстроково
Внутрішні правила переказу коштів
Програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС) та пункти приймання і виплати готівки відсутні.
Перелік отримувачів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори
Умови надання послуг

Надання послуг із переказу коштів фізичним особам-ініціаторам переказів здійснюється на підставі Публічного договору, що розміщений на сайтах, які використовує ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» для прийняття платежів.

До уваги споживачів послуг із переказу коштів

 • Публічний договір ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» про переказ коштів (оферта) діє для необмеженого кола осіб, які приєднаються до його умов (акцепт).
 • Клієнт має право відмовитися від послуг із переказу коштів у будь-який момент до укладення (акцептування) Публічного договору та підтвердження ним параметрів переказу (включаючи комісію фінансової установи).
 • Публічний договір про переказ є правочином, який повністю виконується в момент його вчинення, а тому, виходячи із суті фінансової послуги з переказу коштів, мінімальний строк дії договору не застосовується та право дострокового виконання договору, не передбачено.
 • Кожен договір діє по відношенню до однієї конкретної послуги з переказу коштів, вважається чинним з моменту акцепту оферти й діє до моменту повного виконання Фінансовою установою та клієнтом своїх зобов’язань за договором та не передбачає права його розірвання чи припинення.
 • Збільшення фіксованої процентної ставки за договором, виходячи із суті фінансової послуги з переказу коштів, не передбачено.
 • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення вносити зміни до умов Публічного договору, шляхом розміщення нової редакції Публічного договору на веб-сайті. При цьому нові умови надання Послуги є обов’язковими для клієнта з моменту розміщення нової редакції Публічного договору, якщо інший термін вступу змін у силу не визначений додатково при їх розміщенні.
Порядок (умови) здійснення переказу коштів
Вид послуги з переказу коштів Порядок (умови) здійснення переказу коштів Вартість послуги з переказу коштів
Від платника На користь отримувача Спосіб ініціювання платежу Спосіб завершення переказу Призначення платежу Строки зарахування коштів отримувачам
Фізичної особи Фізичної особи

- За допомогою платіжного сервісу в мережі Інтернет з використанням електронного платіжного засобу (ЕПЗ)

- З використанням системи дистанційного банківського обслуговування (СДБО) банку платника

- На поточний рахунок отримувача, до якого емітований ЕПЗ

- На поточний рахунок отримувача в обслуговуючому банку

- Перекази коштів між фізичними особами (р2р)

- Для зарахування на рахунки фізичних осіб

У строк, визначений правилами платіжної системи, в якій емітовано ЕПЗ отримувача, та у більшості випадків відбувається миттєво, але не довше 3 (трьох) операційних днів для міжбанківського переказу.

Розмір комісійної винагороди, яку Платник сплачує фінансовій установі, розраховується залежно від виду послуги, суми платежу, тарифів Платіжної системи, у якій емітовано ЕПЗ платника, та умов договорів фінансової установи з суб’єктами такої Платіжної системи.

Комісія погоджується з платником шляхом виведення йому інформації про вартість послуг, у тому числі комісійної винагороди фінансової установи на платіжній сторінці до початку ініціювання ним переказу.

Комісійна винагорода з Отримувача (фізичної особи) не стягується.

Фізичної особи
Суб’єкта господарювання
(юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

- За допомогою платіжного сервісу в мережі Інтернет з використанням електронного платіжного засобу (ЕПЗ)

- З використанням системи дистанційного банківського обслуговування (СДБО) банку платника

- Безготівковий переказ з рахунку платника, з одночасним наданням платником інформації щодо подальшого переказу коштів (у т.ч. щодо отримувача переказу)

- На банківський рахунок отримувача в його обслуговуючому банку

- Для оплати комунальних послуг

- Для оплати страхових послуг

- З метою погашення сум кредитів, виданих банками та іншими фінансовими установами

- Для оплати інших послуг або товарів

У строки проходження міжбанківського переказу, що не перевищує 3 (трьох) операційних днів, або у строки визначені договором про переказ коштів, що укладений отримувачем з фінансовою установою.

Розмір винагороди, яку фінансова установа отримує від отримувача (суб’єкта господарювання) встановлюється договором про переказ коштів з отримувачем.

Розмір винагороди, яку фінансова установа отримує від платника - встановлюється для переказу коштів на користь кожного отримувача окремо та доводиться до відома платника на сайті фінансової установи, до початку ініціювання ним переказу коштів.

Суб’єкта господарювання
(юридичної особи або фізичної особи-підприємця)
Фізичної особи

- З використанням системи дистанційного банківського обслуговування (СДБО) банку платника

- Безготівковий переказ з рахунку платника, з одночасним наданням платником інформації щодо подальшого переказу коштів (у т. ч. щодо отримувача переказу)

- Реєстровий переказ

- На поточний рахунок отримувача, до якого емітований ЕПЗ

- На поточний рахунок отримувача в обслуговуючому банку

- З метою виплат сум кредитів, виданих банками та іншими фінансовими установами

- Для зарахування на рахунки фізичних осіб

- З метою виплати платником (страховою компанією) фізичним особам страхових відшкодувань

У строки, визначені умовами договору про переказ коштів між платником та фінансовою компанією, з урахуванням загальним вимог щодо строків зарахування коштів отримувачу у відповідній платіжній системі, в якій емітовано ЕПЗ Отримувача, та /або строків проходження міжбанківського переказу

Розмір винагороди, яку фінансова установа отримує від платника (суб’єкта господарювання) встановлюється договором про переказ коштів з платником.

Комісійна винагорода з отримувача не стягується.

Суб’єкта господарювання
(юридичної особи або фізичної особи-підприємця)
Суб’єкта господарювання
(юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

- З використанням системи дистанційного банківського обслуговування (СДБО) банку платника

- Безготівковий переказ з рахунку платника, з одночасним наданням платником інформації щодо подальшого переказу коштів (у т.ч. щодо отримувача переказу)

- Реєстровий переказ

- На банківський рахунок отримувача в його обслуговуючому банку

- Для відшкодування витрат на оплату послуг сторонніх компаній, що пов’язано із службовими задачами працівників

- З метою надання платником (кредитною організацією) кредитів/позик фізичним особам, у тому числі під їхні покупки в інтернет-магазинах

У строки, визначені умовами договору про переказ коштів між Платником та фінансовою компанією, з урахуванням строків проходження міжбанківського переказу.

Розмір винагороди, яку фінансова установа отримує від платника (суб’єкта господарювання)- встановлюється договором про переказ коштів з платником.

Комісійна винагорода з отримувача не стягується, крім випадків, коли отримання такої винагороди передбачено умовами договору про переказ коштів, укладеного між фінансовою установою та отримувачем (суб’єктом господарювання).

*Послуги з переказу коштів надаються ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» виключно у безготівковій формі в національній валюті
Порядок розгляду звернень споживачів та механізм захисту їхніх прав
Кожен споживач фінансових послуг ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» має право звернутися до Фінансової компанії, як надавача фінансових послуг, у тому числі послуг із переказу коштів. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» розглядає такі звернення в строки та порядку передбаченими вимогами чинного законодавства України, правилами відповідних платіжних систем та внутрішніми правилами Фінансової компанії щодо взаємодії зі споживачами та розгляду звернень споживачів.
Звернення споживачів приймаються Фінансовою компанією в один із наступних способів:
 • письмово за поштовою адресою: Україна, 03067, місто Київ, вул. Гарматна, будинок 4, поверх 6, офіс 3, 4, 5
 • на електронну пошту info@finexpress.com.ua;
 • усно за номером телефону 044 3338234.
​​Порядок взаємодії зі споживачами та порядок розгляду звернень споживачів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС»
ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
Фінансова компанія ставить за мету допомогти у вирішенні будь-якого питання або суперечки, що може виникнути між нею та споживачем фінансових послуг.
У межах досудового врегулювання спору споживач фінансових послуг також має право звернутись за захистом його прав до спеціально уповноважених органів України.
До них належать:
 • Національний банк України, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг. Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
  Телефон: 0 800 505 240.
  Сайт: https://bank.gov.ua/.
  З процедурою звернення до Національного банку України Ви можете ознайомитись на офіційному сайті НБУ.
 • Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
  Адреса: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1
  Телефон: (044) 279 12 70, гаряча лінія (050) 230 04 28 або (044) 364 7 80
  Вебсайт: https://dpss.gov.ua
  E-mail: info@kyiv-dpss.gov.ua econsumer-info@dpss.gov.ua
ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ
Відповідно до вимог ст. 55 Конституції України, права та свободи людини захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Порядок та підстави звернення до суду встановлені вимогами чинного процесуального законодавства України.
НАЯВНІСТЬ ГАРАНТІЙНИХ ФОНДІВ ЧИ КОМПЕНСАЦІЙНИХ СХЕМ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА
У Фінансової компанії сформовані в установленому законодавством порядку та обсязі статутний капітал, резервний та інші фонди, дотримуються законодавчо встановлені вимоги до нормативного (власного) капіталу. Інші гарантійні фонди чи компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства наразі відсутні.
Статистична звітність
З основними показниками діяльності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» з надання фінансових послуг, зокрема, щодо обсягу наданих фінансових послуг, зобов’язань, активів, капіталу, даних про фінансові результати діяльності та іншими показниками звітності можна ознайомитись на сайті Національного банку України.
Порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем платіжних послуг та настання моменту безвідкличності платіжної інструкції
1.1. Перед тим як дозволити Платнику ініціювати переказ з використанням ЕПЗ, Надавач платіжних послуг попереджає Платника (на сайті/додатку Надавача платіжних послуг про розмір комісійної винагороди, яку повинен сплатити Платник, та ознайомлює його з умовами здійснення переказу коштів.
1.2. Підтвердженням згоди Платника з умовами здійснення переказу коштів є здійснення Платником дій, які підтверджують його бажання здійснити переказ, у тому числі щодо оплати комісійної винагороди Надавача платіжних послуг, а саме: відповідна взаємодія Платника з сайтом/додатком Надавача платіжних послуг, укладення з Надавачем платіжних послуг договору про переказ коштів (зокрема публічної оферти), введення Реквізитів ЕПЗ тощо.
1.3. Повернення коштів Платнику за операцією переказу коштів (далі – «помилковий переказ» відбувається за однією з наступних причин:
1.3.1. банк Отримувача повернув переказ на рахунок Надавача платіжних послуг через некоректно зазначені реквізити Отримувача (невірний номер рахунку, номер ЕПЗ тощо), через закриття рахунку Отримувача або з інших причин, через які неможливо зарахувати кошти на рахунок Отримувача;
1.3.2. Отримувач повернув переказ на рахунок Надавача платіжних послуг як помилковий;
1.3.3. Отримувач – суб’єкт господарювання повернув переказ на рахунок Надавача платіжних послуг через неможливість надання товарів, робіт, послуг, з метою оплати яких Платник здійснював переказ.
1.4. Надавач платіжних послуг повертає суму помилкового переказу Платнику (без урахування стягнутої з Платника комісійної винагороди) наступним чином:
1.4.1. у разі використання Платником ЕПЗ під час ініціювання переказу – Надавач платіжних послуг повертає суму помилкового переказу до Банку еквайра та передає йому вказівку щодо повернення суми такого помилкового переказу на ЕПЗ Платника за процедурами Карткової платіжної системи, із зазначенням реквізитів транзакції з переказу коштів, за якими здійснюється повернення (номер транзакції, сума тощо) або на інший повідомлений Платником Надавачу платіжних послуг рахунок;
1.4.2. у разі ініціювання Платником такого помилкового переказу за допомогою ЗДК – Надавач платіжних послуг повертає суму помилкового переказу до обслуговуючого банку Платника та надає йому вказівку щодо повернення суми такого помилкового переказу на рахунок Платника, із зазначенням реквізитів транзакції з переказу коштів, за яким здійснюється повернення (номер транзакції, сума тощо);
1.4.3. або, якщо Надавачу платіжних послуг відомі реквізити банківського рахунку Платника, – повертає суму помилкового переказу безпосередньо на банківський рахунок Платника;
1.4.4. у разі використання Платником Реєстру виплат – Надавач платіжних послуг повертає суму помилкового переказу безпосередньо на рахунок Платника.
1.5. За наявною письмовою заявою Платника та за наявності до того правових підстав Надавач платіжних послуг може повернути суму переказу на зазначений у заяві банківський рахунок Платника у будь-якому банку, незалежно від способу, яким було ініційовано переказ, що підлягає поверненню.
1.6. Повернення Отримувачу помилкового переказу відбувається протягом 3 банківських днів з дня зарахування помилкового переказу на рахунок Надавача платіжних послуг або 3 банківських днів з дня отримання відповідної заяви від Платника.
1.7. У разі, якщо Надавач платіжних послуг під час здійснення переказу коштів, який виявився помилковим, обслуговував лише Платника, то повернення коштів від іншого учасника Платіжної системи, що обслуговував Отримувача, на рахунок Надавача платіжних послуг, відкритий у Розрахунковому банку, – відбувається за правилами Платіжної системи.
1.8. У разі, якщо Надавач платіжних послуг під час здійснення переказу коштів, який виявився помилковим, обслуговував лише Отримувача, то повернення Надавачем платіжних послуг коштів на рахунок іншого учасника Платіжної системи (відкритий у Розрахунковому банку), що обслуговував Платника, – відбувається за правилами Платіжної системи.
1.9. Платник може подати до Надавача платіжних послуг документ на відкликання переказу. Такий документ складається у довільній формі, може бути як електронним, так і паперовим. Надавач платіжних послуг приймає до розгляду документ на відкликання тільки у разі якщо переказ коштів, за яким подано такий документ, ще не завершений і кошти за переказом ще не зараховані на рахунок Отримувача.
1.10. Заява Платника на відкликання переказу розглядається Надавачем платіжних послуг невідкладно, але не пізніше наступного банківського дня з дати отримання заяви від Платника, та в цей же строк Надавач платіжних послуг у разі якщо заява підлягає задоволенню передає вказівку у Платіжну систему щодо повернення коштів, або виконує інші дії передбачені цим порядком.
1.11. Відповідно до Закону України “Про платіжні послуги“ та Публічного договору ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕС” про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку момент безвідкличності настає після списання коштів з рахунку Платника, після якого Платник не має права відкликати платіжну інструкцію на переказ коштів та його згоду на виконання такої платіжної операції, крім випадків визначених чинним законодавством України та правилами Платіжних систем, зокрема, але не виключно, за шахрайською, неналежною, помилковою або неакцептованою платіжною операцією.
Заходи безпеки
Інформація про зобов’язання користувача щодо забезпечення ним збереження платіжних інструментів та індивідуальної облікової інформації
Користувач зобов’язаний забезпечити збереження платіжних інструментів (Картки) та індивідуальної облікової інформації. Користувач повністю усвідомлює наслідки, які можуть настати у разі передання цих даних третім особам. Надавач платіжних послуг не несе жодної відповідальності у разі передачі Користувачем зазначеної інформації третім особам.

Процедура взаємодії між надавачем платіжних послуг та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції.
1) У випадку якщо у користувача платіжних послуг виникає підозра, що платіжна операція з переказу коштів є шахрайською, користувач платіжних послуг звертається до надавача платіжних послуг, який надає фінансову платіжну послугу з переказу коштів (ініціювання та виконання переказу) щодо конкретної платіжної операції з переказу коштів, за офіційними засобами комунікації (номери телефонів, електронна поштова адреса, поштова адреса), що розміщені на офіційному вебсайті - https://finexpress.com.ua/;
2) Надавач платіжних послуг зобовʼязаний зафіксувати звернення користувача платіжних послуг в журналі реєстрації звернень споживачів платіжних послуг та передати звернення до свого відповідного структурного підрозділу, який займається вирішенням даної категорії звернень (наприклад, це може бути відділ комплаєнсу, відділ підтримки користувачів або відділ моніторингу електронних операцій тощо);
3) Надавач платіжних послуг докладає максимальних зусиль для швидкої обробки звернення, вирішення питання по суті та надання відповіді користувачу платіжних послуг. Якщо за результатами обробки Надавач платіжних послуг дійде до висновку, що для вирішення питання по суті та надання відповіді користувачу платіжних послуг необхідний додатковий строк (наприклад, з метою звернення до банків-еквайрів, банків-емітентів для отримання додаткової інформації, документів тощо), ніж протягом 3-х робочих днів з дня отримання звернення, Надавач платіжних послуг додатково повідомляє користувача платіжних послуг. Разом з тим, загальний строк розгляду звернення користувача платіжних послуг та надання відповіді не може перевищувати строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян»;
4) З метою швидкої обробки звернення, вирішення питання по суті та надання відповіді користувачу платіжних послуг розроблені (постійно розробляються нові та доповнюються старі) порядки реагування (алгоритми дій) на ті чи інші види підозрілих операцій або шахрайства з платіжними даними, електронними платіжними засобами тощо.
Надавачем платіжних послуг здійснюється перевірка платіжної операції з урахуванням алгоритмів дій, що, зокрема, передбачає:
- оцінка платіжної операції за певними критеріями типовості* для користувача платіжних послуг. Враховуються такі фактори як географія користувача або торговця, наявність раніше неуспішних авторизацій, кількість чарджбеків, час здійснення операції, сума операції, наявність історії по платіжному інструменту тощо.
*Типовість – авторизація по платіжному інструменту, яка була раніше і повторювалась регулярно щодня, щотижня, щомісяця у минулому. Також слід брати до уваги властивість та нормальність операції для даного користувача у розрізі всіх наявних даних про авторизацію, користувача, торговця. Авторизація - будь-яка операція за платіжним інструментом, не обов'язково пов'язана зі зміною балансу платіжного інструменту. До авторизацій можна віднести: неуспішні операції;
- перевірка платіжної операції за індикаторами потенційного шахрайства. До уваги беруться такі індикатори як: карти, що використовувались раніше для оплати; IP адреса (територіальна приналежність) держателя не збігається з адресою, вказаною для доставки; декілька різних карт/email з одної IP адреси за короткий часовий інтервал; BIN банку (територіальної власності) не збігається з IP адресою; BIN банку (територіальної приналежності) не збігається з адресою, вказаною для доставки; використано проксі IP адреси; оплата різними кардхолдерами одного облікового запису тощо;
- використання інструменту перевірки «security check», що передбачає відправку запиту до банку-емітенту платіжного інструменту з метою зʼясування чи ініціював власник платіжного інструменту платіжну операцію та кому належить платіжний інструмент;
5) За результатами перевірки та розгляду звернення користувача платіжних послуг Надавач платіжних послуг надає йому відповідь одночасно з вжиттям заходів щодо мінімізації та протидії шахрайству (у разі його виявлення та підтвердження).
Наприклад, такими заходами можуть бути:
платіжна операція може бути відхилена разом із скасуванням надання послуг від торговця (якщо можливо), або успішно проведена в системі;
блокування всіх платіжних інструментів, по яким є підозра у скоєнні шахрайських операцій, і пов’язаних з ними супутніх параметрів (телефон, імейл, ip адреси, тощо);
введення автоматичних лімітів у разі необхідності, або змінені налаштування фільтрів системи «антифроду» для мінімізації шахрайських операцій у майбутньому;
відправляється запит торговцю на зупинення надання послуг по платіжним операціям із скомпрометованих карток;
комунікація та консультація торговця щодо усунення проблем пов'язаних з фінансовими ризиками в його системі (для торговців);
встановлення незнижуваного залишку на рахунку торговця (для торговців);
встановлення ліміту на суму автоматичного відшкодування коштів, або відключення автоматичного відшкодування (для торговців);
відключення торговця від прийому переказів коштів (для торговців).
6) Відповідь надається у той спосіб, яким було отримано звернення користувача платіжних послуг або додатково повідомлено користувачем платіжних послуг у зверненні.
Засоби зв’язку для передавання інформації або повідомлення відповідно до договору, включаючи технічні вимоги до обладнання та програмного забезпечення клієнта (за потреби)

В рамках користування Клієнтом платіжною послугою, Клієнт може отримувати інформацію на сайті компанії https://finexpress.com.ua/, шляхом особистого звернення до Компанії, засобами систем дистанційного обслуговування. Клієнт може передавати Компанії інформацію або повідомлення шляхом особистого звернення за адресою місцезнаходження Компанії, телефонного дзвінка до Компанії, а також з використанням засобів систем дистанційного обслуговування. Всі актуальні контактні дані Компанії розміщені за посиланням: https://finexpress.com.ua/contacts.html.

Обсяг, порядок і часовий проміжок надання інформації відповідно до обраної користувачем платіжної послуги передбачені у ​​Порядку взаємодії зі споживачами та порядоку розгляду звернень споживачів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» розміщеному за посиланням: https://finexpress.com.ua/docs/2022/order-fe.pdf

Інформація про штрафи, пені, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги, та методику їх обчислення

Інформація про конкретні штрафи та пені (у разі їх застосування) встановлюються умовами договору про переказ коштів та можуть залежати від обраної користувачем платіжної послуги, обсягів операцій та виду порушення за яке передбачається відповідальність у вигляду штрафу або пені.

Стандартний розмір пені за договором про переказ коштів встановлюється за порушення строків розрахунків, встановлених Договором. Сторона, яка прострочила виконання зобов’язання, виплачує іншій Стороні пеню за кожен день прострочення в розмірі 1 (один) % від несвоєчасно сплаченої суми, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в день прострочення.